Horen is slechts de eerste stap in het proces van spraakwaarneming. Wanneer de oren kunnen 'horen', hoeft spraak nog niet te worden verstaan. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd. Bij auditieve verwerkingsproblematiek bestaat er een probleem in 1 op meer van de auditieve verwerkingsprocessen. Zoals b.v.

  • lokalisatie en lateralisatie van geluid (bijv. richtinghoren)
  • auditieve discriminatie , het op gehoor onderscheid maken tussen klanken, lettergrepen, woorden of zinnen
  • auditieve patroonherkenning
  • auditief temporele waarneming
  • verstaan van spraak in achtergrondlawaai