Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Uiteraard zijn er verschillende graden van ernst en wordt het beeld sterk gekleurd door de leeftijd. Belangrijke kenmerken van een dysfatische ontwikkeling zijn:

  • Begrip van het gesprokene is duidelijk hoger van niveau dan de eigen taalexpressie.
  • Dialoogspraak is moeilijker dan spontaan spreken door 'op-commando' problemen.
  • Grote problemen met de vloeiendheid met name door woordvindingsproblemen en moeite om elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden. Zo kan bijvoorbeeld het vertellen van een gebeurtenis zeer moeizaam verlopen.
  • Vaak zinsbouw en woordvormproblemen.