De semantiek is verstoord. Kenmerken hiervan zijn:

  • woordvindingsproblemen
  • valse starts
  • interjecties
  • formuleringsproblemen
  • morfologie

Hierdoor ontstaan problemen met de zinsvorming zoals:

  • gebruik van korte zinnen
  • grammaticaal onjuiste zinnen

Vervolgens raakt ook de verhaalopbouw verstoord. Hierdoor verloopt de communicatie stroef en ontstaat er een pragmatisch probleem.

Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan:

  • de gesprekspartner
  • de context
  • de situatie