Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer het jonge kind in zijn spraak en taal duidelijk achter blijft bij leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat een kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet of niet goed begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Voor meer informatie over taal : http://kindentaal.logopedie.nl/