Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Logopediepraktijk Leiderdorp heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Wanneer u verzekert  bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navragen welk deel van de kosten door hen wordt vergoed. U krijgt dan 1 x per maand een rekening van ons welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.

De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat u de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als u voor een lagere verzekeringspremie uw eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren u om bij uw zorgverzekeraar af te stemmen wat uw eigen risico is, voordat u een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkomt u onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen worden dus niet met uw eigen risico verrekend.

Door de zorgverzekeraars worden verschillende tarieven gehanteerd. Kijk voor meer informatie voor de tarieven die voor uw verzekering gelden op de website van uw zorgverzekeraar. Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt hanteren wij onderstaande tarieven.

Tarieven logopedie 2020:

ZITTING

TARIEF

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 81,10

Screening bij DTL (directe toegankelijkheid logopedie)*

€ 20,30

Screening, anamnese en onderzoek

€ 101,33

Eenmalig onderzoek

€ 81,10

Individuele  zitting  reguliere logopedie

€ 40,55

Individuele zitting preverbale logopedie

€ 81,10

Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling

€ 23,00

Specifieke behandeling volgens de Hanen methode

€ 2286,46

Telefonische zitting*

€ 20,30

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*

€ 40,55

Groepszitting specifieke behandeling 2 personen*

€ 60,80

Groepszitting specifieke behandeling 3 personen*

€ 40,53

Groepszitting specifieke behandeling 4 personen*

€ 30,40

Groepszitting specifieke behandeling 5 personen*

€ 17,37

 

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

 

Verrichtingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar:

 

ZITTING

TARIEF

Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**

€ 40,00

Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers)**

€ 25,00

Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**

€ 40,00

Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**

€ 20,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak***

75% van het behandeltarief

 

  

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.