Het auditief geheugen is het vermogen om datgene wat je gehoord hebt, te onthouden. Als het auditief geheugen te kort is, betekent dit bijvoorbeeld dat het moeilijk is om opdrachten te onthouden. Zeker als er meerdere opdrachten achter elkaar gegeven worden. Als problemen met het auditieve geheugen niet op tijd opgespoord worden, dan kan dat erg frustrerend zijn voor een kind. Het kan bijvoorbeeld lijken of hij niet wil luisteren, terwijl hij dat in werkelijkheid gewoon niet kán.