Een middenoorontsteking of otitis media is een ontsteking in het middenoor. Dit komt veel voor, vooral bij kinderen. Wanneer een kind vaak oorontsteking heeft kan dit nadelige gevolgen hebben voor zijn spraak- en taalontwikkeling. Doordat het kind minder goed hoort, slaat het de klanken niet goed op en kunnen er articulatie problemen ontstaan.