De FOSS is de Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden.

Als je kind slechthorend is of spraaktaalmoeilijkheden heeft, dan komt er enorm veel op je af. Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar je komt er al snel achter dat dit niet altijd even makkelijk te realiseren is. De maatschappij weet vaak maar weinig raad met deze onzichtbare handicaps.

De FOSS behartigt de belangen van ouders en kinderen en maakt zich bij instanties en overheid sterk voor verbetering van regelingen en wetten. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. http://www.foss-info.nl/