Balans is de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Voor meer informatie zie de website van stichting Balans: www.balansdigitaal.nl