Patientenklachtrecht en beroepscode


Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben
voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van
de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet
schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden,
waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
(NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien
in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze
klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.
Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor
meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden kunt u op de onderstaande link klikken.

http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf