Rechten van de patiënt

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn bepaalde aspecten van zorg
binnen de individuele relatie tussen patiënt en zorgverlener geregeld. Er worden nadere eisen gesteld ten
aanzien van informatie, toestemming, bewaarplicht en inzage.

Het opstellen van een behandelovereenkomst voldoet aan de wettelijke plicht om u te informeren.
In een behandelovereenkomst wordt informatie gegeven over:

  • de voorgestelde behandeling en behandelfrequentie/prognose;
  • inzet/inspanning die van de cliënt verwacht wordt;
  • de cliënt moet kort geïnformeerd zijn over de betalingsregeling en moet weten wanneer en hoe afspraken gemaakt/afgezegd kunnen worden.

Voorafgaand aan de behandeling kun je nooit precies aangeven hoeveel
behandelingen nodig zijn om alle subdoelen te bereiken, omdat we de mogelijkheden, capaciteiten,
leervaardigheden en de medewerking (van de omgeving) van de cliënt dan nog niet kennen.
Wel wordt bij aanvang van de behandeling vastgesteld wanneer een eerste evaluatie zal plaatsvinden.

Onze praktijkregels / tarieven en vergoedingen en een toestemmingsverklaring voor informatieoverdracht
aan derden vindt u op de website onder het kopje "Home". 

Bij patiënten met een verwijzing mag de toestemming voor contact met de verwijzer als gegeven
worden beschouwd en is expliciete toestemming van de cliënt voor het versturen van een brief aan
de verwijzer niet vereist. Ook als u zonder verwijzing (DTL) komt gaan wij ervan uit dat wij contact mogen opnemen met de huisarts. Indien u hier niet mee akkoord gaat dient u dit expliciet aan ons te melden.