Afdrukken

Praktijkregels en behandelafspraken

 

Aanwezigheid en Contact:

De praktijk is op alle werkdagen behalve de woensdag geopend. U kunt ons tijdens werkdagen bereiken op 071-5895256. Als wij aan het behandelen zijn nemen wij de telefoon niet op, u kunt dan een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een email sturen.

Declaraties:

Logopedie zit in het basispakket en wordt, mits wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Volwassenen dienen rekening te houden met hun eigen risico.

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekering waar wij geen contract mee hebben kunt u via uw eigen verzekeringsmaatschappij uitzoeken welk deel van de kosten vergoed wordt. U krijgt dan 1 keer per maand (aan het begin van de nieuwe maand) een rekening van ons. Het is de bedoeling dat deze rekening binnen 2 weken door u betaald wordt.

De meeste verzekeringsmaatschappijen staan toe dat wij rechtstreeks bij hen declareren. Een aantal verzekeringsmaatschappijen niet, u ontvangt de facturen dan thuis en bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling hiervan. Als u van verzekering verandert is het belangrijk dat u dit tijdig aan ons meldt.

Afmelding:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt hoeven wij u de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Wachten:

U kunt in de wachtruimte plaatsnemen waar u door ons wordt opgehaald. Wij zouden het erg op prijs stellen als u het speelgoed waar uw kind mee gespeeld heeft en de door u of uw kind gelezen boekjes in de wachtruimte weer opruimt. Zo blijft de wachtruimte voor iedereen goed begaanbaar.

Behandeling:

Een behandeling duurt gemiddeld een half uur.

Indien er dingen zijn die u graag wilt bespreken is het raadzaam dit bij binnenkomst te melden i.v.m. tijdsplanning. Zo lopen we het minste risico om uit te lopen met de behandeltijd zodat de volgende op tijd naar binnen kan. Wij vinden het prettig om de mogelijkheid tot overleg met school te hebben, indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit aan ons te melden bij aanvang van de eerstvolgende behandeling. Wij vragen u een map of schrift mee te nemen waar de opdrachten en oefeningen in meegegeven kunnen worden.

Het is zeer belangrijk om thuis ook aandacht aan de logopedie te geven om goede resultaten te kunnen behalen. U krijgt van ons bij elke behandeling tips en adviezen mee om thuis te oefenen en er zullen afspraken gemaakt worden over de frequentie waarop u deze oefeningen in de thuissituatie terug dient te laten komen.

Broertjes en zusjes meenemen is geen probleem zolang deze de behandeling niet verstoren. Anders wordt u verzocht met broertje(s) of zusje(s) in de wachtkamer plaats te nemen gedurende de behandeling.

Wij streven er zo veel mogelijk naar dat u als ouder(s) de behandeling kunt bijwonen, echter als blijkt dat het in het belang van het kind is dat hij/zij beter alleen werkt met de logopediste dan neemt u  plaats in de wachtkamer. Op het laatst wordt u altijd bij de behandeling betrokken , zodat wij  adviezen kunnen geven hoe thuis te oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

Colinda en Heleen