Wat is OMFT?

Oro-Myo-Functionele Therapie oftewel OMFT, is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkende  mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren wat tandheelkundige, orthodontische en/of logopedische afwijkingen kan veroorzaken.

Het doel van OMFT  is het weer in balans bren­gen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afle­ren van verkeerde reflexen. De therapie kan bestaan uit het afleren van duim-, vinger- of speenzuigen, het afleren van mondademen, het aanleren van een goede slikgewoonte of oefenin­gen ter beperking van kaakgewrichtsklachten.  Door OMFT kunnen andere therapieën, zoals articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakoperatie later een blijvend resultaat opleveren.

Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag kan veel ongemakken op latere leeftijd besparen. Met deze therapie worden zowel de oorzaak als de gevolgen van de afwijkende mondgewoonten aangepakt en afgeleerd.