Hieronder wordt verstaan:

  • het spreken met weinig mond- en kaakbeweging
  • mompelend spreken
  • weinig articulerend

Hierdoor is men moeilijk verstaanbaar. Het gaat vaak samen met te snel spreken en soms ook te zacht spreken (maar het lijkt ook snel zachter omdat het geluid niet goed naar buiten komt).