'SNEL' staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar de website van Kind en Taal alwaar u de SNEL test online kunt doen.

https://www.kindentaal.nl/snel-test